Byens navn - fra CASTRUM NOVUM til CHÂTEAUNEUF DU PAPE

1. Castrum Novum

Man kunne tro, at navnet Chateauneuf du Pape stammer fra tiden efter bygningen af pavernes nye slot  i 1300-tallet. Byens navn er imidlertid meget ældre - hvad angår første del af navnet.
Det første skriftlige vidnesbyrd om bynavnet stammer fra 1094, hvor det på latin omtales Castrom Novum. Det latinske ord castrum betyder en befæstet by. Hvis der skulle have været et slot på stedet på dette tidspunkt ville man have benyttet ordet castellum. Dokumentet fra 1094 omtaler områder, der hører under bispesædet i Avignon. Det blev byens lod indtil revolutionen i 1789 at været undergivet biskoppen eller ærkebiskoppen i Avignon, der var lensherre med rettigheder til at opkræve skatter/tiende og i øvrigt have det afgørende ord vedr. alle økonomiske, politiske, kulturelle, religiøse spørgsmål.
Der havde naturligvis boet mennesker i området i århundreder før 1094. Der er fundet adskillige levn fra romertiden og endnu ældre genstande  i området, og det befinder sig kun 10 km fra Orange, der har adskillige levn fra romertiden, f. eks. en triumfbue og et stort amfitetater. Ordet novum betyder "ny". I et andet dokument fra 1146, hvor en adelsmand fra området Geoffrey Berringer henvender sig til biskoppen omtaler han Castrum Novum som bygget af én fra Berringerfamilien. Dette indikerer, at befæstningen af byen har fundet sted i en ikke alt for fjern fortid. Det antages at være sket mellem 1040 og 1073.

Det anses for sikkert, at der har været 2 kirker i byen på dette tidspunkt. Den nuværende sognekirke, der ligger nær indgangen til byens ældste befæstning og det nuværende kapel Saint-Theodoric, der har ligget uden for bymurene på dette tidspunkt. Den ligger på parkeringspladsen ved Avenue le Roy. Rester af gravstene ved kapellet menes at stamme fra 900-tallet.

2. Chateauneuf Calcernier

I et dokument fra 1213 hyldes biskoppen i Avignon som lensherre af Guillaume de Laudun over dennes besiddelser i Lers and Chateauneuf Calcernier (Castronovo Calcernarium). Byen har nu fået et tilnavn, formentlig for at skelne den fra andre byer, hvor ordet Chateauneuf indgår i navnet. Calcernier betyder ovne til at brænde/tørre kalk.
I århundreder var byen kendt for at producere kalk af en høj kvalitet, og kalken udgjorde en væsentlig intægtskilde for adskillige indbyggere. Ikke mindst under pavernes byggeprojekter i området var kalk et vigtigt produkt, der bl.a. indgik i produktionen af tegl- og mursten. Det franske ord for kalkbrændeovn Four à Chaux lever stadig som stednavn (lieu-dit) for et område lidt nordvest for byen.
Calcernier indgik i det officielle bynavn helt frem til 1893.
Just som i dag gav byens navn associationer til et kvalitetsprodukt! 


Den befæstede by Castrum Novum i 1100- og 1200-tallet. Nederst (1) indgangsport til byen, der i udtrækning har været fra den nuværende sognekirke og op til plateauet med paveslottet, hvor der formodes at have været et tårn (2). Fæstningsmuren til højre følger ca. den nuværende Rue Ville Vieille.

3. Chateauneuf Calcernier dit de Pape

I 1274 blev Comtat en del af pavestolens besiddelser. Chateauneuf hører geografisk med til Comtat, men fik sammen med et par andre byer en særstilling, så de forblev under overhøjhed af biskoppen i Avignon. Det at pavestolen havde så store besiddelser i området var sikkert årsagen til, at man valgte Avignon som opholdssted, da man følte jorden brænde under sig i Rom. Fra den tid, hvor paverne var i Avignon, blev det naturligt at knytte ordet pave sammen med navnet Chateauneuf Calcernier. I et dokument fra 1584, der omhandler de årligt vedtagne statutter for byens administration, kaldes byen for Chateauneuf Calcernier dit de Pape.

4. Chateauneuf d'Avignon

Under revolutionen dannede Chateauneuf Calcernier i en periode et forbund med Avignon. Derfor blev byen midlertidigt (1790-1793) kaldt Chateauneuf d' Avignon. Da det endelige tilhørsforhold til den franske republik kom på plads, vendte man tilbage til det oprindelige navn.

5. Chateauneuf du Pape

I løbet af 1700-tallet og 1800-tallet blev vinene fra Chateauneuf mere og mere kendte. Vine fra La Nerthe blev solgt så langt væk som Boston og Philadelphia. Vinene blev omtalt som "Pavens Vin" eller "Chateauneuf du Pape". Det var også det, byen blev kaldt i daglig tale. Det blev derfor oplagt at foreslå byens officielle navn ændret. Det skete i 1893 på initiativ af byens borgmester Joseph Ducos.

Home  Historie - oversigt 
Sidst opdateret  28-01-2015